EMV Tavarada

Soolamäed

Saturday, September 5, 2020

Info

Location Soolamäed
Sport Orienteerumine
Organiser OK Võru
Contact andy.karjus[at]gmail.com
Payments
 • SEB: EE391010402006021008 EEUHEE2X Orienteerumisklubi Võru

Map


  2020. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISJOOKSUS


  TAVARAJAL

  ning


  NOORTE ja VETERANIDE TEATEORIENTEERUMISES


  05.-06. septembril 2020. a

  Soolamägedes, Valgamaal


  OSAVÕTJAD

  Eesti 2020. aasta orienteerumisjooksu meistrivõistlustest võivad osa võtta Eesti Orienteerumisliidu

  kehtivat litsentsi omavad orienteerujad.

  Litsents peab olema ostetud hiljemalt Eesti MV registreerimise lõppkuupäevale järgneval päeval.

  Erandkorras võib korraldaja lubada starti kohapeal ühekordse litsentsi ostnuid.

  Võistleja klubiline kuuluvus orienteerumisjooksus määratletakse kehtiva EOLi litsentsi põhjal. Hooaja

  jooksul tohib võistleja orienteerumisjooksus esindada ühte klubi.

  * Orienteerumisjooksu tavaraja meistrivõistlustel võivad MN21A klassis osaleda litsentsita kõik

  soovijad.


  AJAKAVA

  Laupäev, 05. september 14.00 tavaraja stardi algus

  18.00 autasustamine

  18.30 teatevõistkondade nimelise registreerimise lõpp

  Pühapäev, 06.september 11.00 teatevõistluse startide algus

  14.30 autasustamine


  OSAVÕTUKLASSID

  Tavarajal: M,N 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

  Teatejooksus: M,N 14-16, 18-20, 35-40, 45-50, 55-60, 65+

  Teatevõistkonnad on 3-liikmelised.


  LOOSIMINE

  Stardijärjekord võistlusklassides M,N 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ja 80 on edetabeli

  pööratud järjekord seisuga 8 päeva enne võistluspäeva, st edetabeli liider stardib viimasena. M21E ja

  N21E võistlusklassides starditakse absoluutklassi edetabeli pööratud järjekorras. Võistlusklasside M,N

  14, 16, 18, 20 võistlusjärjekord loositakse.


  STARDIINTERVALL on kõikides võistlusklassides vähemalt 3 minutit.

  M21A ja N21A radade pikkused on ca 60% võistlusklasside M21E ja N21E raja pikkusest.


  AUTASUSTAMINE

  Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20,

  M21, N21, M21E, N21E kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti

  alalist elamisluba.

  Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides MN35-80 kolme paremat võistlejat, kes on

  Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on EOLi klubide liikmed.

  Teatejooksus autasustatakse Eesti MV medalitega kolme parema võistkonna kõiki liikmeid, kui

  võistkond on koostatud ühe EOLi klubi võistlejaist*.

  * MN20 ja nooremates võistlusklassides peavad kõik teatevõistkonna liikmed olema Eesti Vabariigi

  kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba.

  Ülejäänud võistlusklassides võib üks teatevõistkonna liige mitte omada Eesti kodakondsust või Eesti

  alalist elamisluba.

  Juhul kui kolme parema hulka tulnud võistlejat ei autasustata Eesti MV medaliga, siis autasustab

  võistlust läbi viiv klubi teda esemelise auhinnaga.

  Võistlusklasside MN21A kolme paremat autasustatakse võistlust läbi viiva klubi poolt esemelise

  auhinnaga.


  VÕISTLUSKESKUS

  Võistluskeskus asub Valgamaal, Valga vallas, Valtina külas, Patupera heinamaadel. Tähistus algab

  Antsla-Laatre (129) ja Vana-Antsla-Lüllemäe (102) teede ristmikult (2 km Antslast Kobela poole).

  Kaika-Lüllemäe tee on remondis ja ei ole kohale jõudmiseks soovitatav. Viimased 2,5 km enne

  võistluskeskust on üherealine põlluvahetee, mistõttu palub korraldaja varuda kannatust ja valida

  teeoludele vastav sõidukiirus. Võistluskeskuse koordinaadid: 57.759554, 26.43244

  Asukohakaart: https://kaart.delfi.ee/?bookmark=0a15e01d1350797a2d7af2666dc88897


  MAASTIK JA KAART

  Karula kõrgustiku idaosa vahelduvate pinnavormidega ja mitmete järvedega mõhnastik. Rohkesti nii

  positiivseid kui ka negatiivseid pinnavorme. Kõrguste vahe nõlval kuni 30 m. Soid esineb suhteliselt

  vähe, kuid kohati lahutavad need maastikul erinevaid reljeefiosi. Läbitavus vaheldub väga heast

  halvani. Piirkonniti esineb tuulemurdu, mis kohati takistab liikumist väga tugevasti ja on vastavalt ka

  kaardistatud. Pikemate radade piirkonnas esineb kobraste poolt ülespaisutatud veega alasid. Teid ja

  radu suhteliselt vähe. Regulaarne sihivõrgustik, kuid sihid paljudes kohtades kinni kasvanud ja

  raskesti märgatavad.

  Kaart on esmakaardistus. Automaatkaardistus on saadaval Trans Atlantic Mapping Company ja

  Karttapullautini poolt Eesti Maa-ameti andmete põhjal looduna https://bit.ly/33iR1lE


  Kaardi autor Avo Veermäe, 2019.a.

  Klassides MN16, MN18, MN20 ja MN21 tavaraja kaardid mõõtkavas 1:15 000. MN60+ klassides on

  mõõtkava 1:7500, ülejäänud klassides 1:10 000. Kõrgusjoonte vahe 5 m.

  Teates on kaardid MN 65+ 1:7500, h 5 m, ülejäänud klassides 1:10000, h 5 m


  KEELUALA

  Kuni võistluste toimumiseni on potentsiaalsetel võistlejatel keelatud viibida võistlusmaastikul.

  Keeluala asukoht:


  Võistluste ajal ning ka muidu aastaringselt on kategooriliselt keelatud siseneda võistlusmaastikul

  paikneva looduskaitselistel eesmärkidel rajatud Kaadsijärve reservaadi territooriumile. Vastav ala on

  keelualana kantud võistluskaartidele ning looduses tähistatud Keskkonnaameti keeluviitadega.


  MÄRKESÜSTEEM

  SportIdent märkesüsteem. SI-kaardi rentimine võistluse korraldajalt maksab 1-/päev. Võistlusel on

  kasutusel ka GPS-jälgimissüsteem.


  REGISTREERIMINE

  Registreerimine kuni 31. augustini 2020* internetiaadressil www.osport.ee.

  Teatevõistlusteks eelregistreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline koosseis.

  Võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestuse ja SI-kaardi numbritega tuleb esitada võistlusele

  eelneval päeval korraldaja poolt määratud kellaajaks (05.september kell 16.30).

  Koos registreerimisega tuleb tasuda osavõtumaks Orienteerumisklubi Võru arveldusarvele

  EE391010402006021008 SEB pangas. Registreerimine jõustub alles pärast osavõtutasu laekumist

  võistlusi läbiviiva klubi arvelduskontole. Korraldajal on õigus osavõtutasu mitte maksnud võistlejaid

  starti mitte lubada.


  *Võistluse korraldaja võib jätta individuaalvõistluse stardiprotokolli algusesse vabu kohti, mis

  eelregistreerimise tähtaja möödumisel kuni kahekordse stardimaksu eest jooksvalt täidetakse.


  RADADE ESIALGSED PIKKUSED

  Tavarada (km)

  M14 4,2 N14 3,7

  M16 7,6 N16 5,2

  M18 8,6 N18 5,8

  M20 10,3 N20 6,3

  M21E 15,3 N21E 9,6

  M21A 9 N21A 6

  M35 10 N35 6,3

  M40 8,4 N40 5,1

  M45 7,8 N45 4,1

  M50 6,7 N50 3,8

  M55 5,8 N55 3,6

  M60 5,5 N60 3,4

  M65 4,5 N65 2,9

  M70 4,0 N70 2,6

  M75 3,3 N75 2,4

  M80 2,6 N80 1,9

  Teade (km ühe vahetuse kohta):

  M14-16 3,2 N14-16 3

  M18-20 4,6 N18-20 3,6

  M35-40 5,5 N35-40 3,4

  M45-50 4,5 N45-50 2,5

  M55-60 3,2 N55-60 2,2

  M65+ 2,2 N65+ 2


  STARDID

  Tavaraja stardid asuvad kuni 700m kaugusel võistluskeskusest, teatevõistluse start võistluskeskuses.

  Stardinumbrid on tavarajal kohustuslikud MN21E klassides, teatevõistlusel kõigil võistlejatel.


  OSAVÕTUTASUD

  Tavarajal:

  M,N 14, 16, 18 – 6 EUR

  M,N 20 – 9 EUR

  M,N 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60 – 16 EUR

  M,N 65, 70, 75, 80 – 10 EUR


  Teatejooksus (võistkonna kohta):

  M,N 14-16 – 18 EUR

  M,N18-20 – 27 EUR

  M,N 35-40, 45-50, 55-60 – 48 EUR

  M,N65+ – 30 EUR


  PESEMINE, TOITLUSTAMINE JA PARKIMINE

  Võistluskeskuses puhvet. Parkimine võistluskeskuses niidetud heinamaal. Parkla on ruumikas, ent

  reljeefne, mistõttu vihmase ilma korral võib esineda libedust. Pesemisvõimalust võistluskeskuses ja

  läheduses ei ole. Lähim ujumisvõimalus Kogrõjärves, 4 km kaugusel võistluskeskusest. Hetke

  viirusolukorrast sõltuv teave jootmise kohta tavarajal ja mõlema päeva finišialal avaldatakse hiljemalt

  enne võistlust avaldatavas detailses võistlusinfos.


  COVID19 INFO

  Võistlustel juhindutakse hetkel jõus olevatest riiklikest, kohalikest ja alaliidu seatud tingimustest.

  Võistluskeskuses ja startides on saadaval käte desinfitseerimisvahendid, kõigil palutakse hoida

  omavahelist distantsi ning suhtuda vastutustundlikult igasugustesse lähikontaktidesse.

  Haigusnähtudega inimestel on kategooriliselt soovitatud koju jääda.


  MAJUTUSVÕIMALUSTE INFO

  Majutusvõimalused võistluskeskuse lähiümbruses:

  (NB! Kaugused võistluskeskusest on antud arvestusega, et läbi võistlusmaastiku kulgev metsatee on

  võistlejatele kasutamiseks keelatud!)

  * Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus (6 km võistluskeskusest)

  www.karulatsk.ee 35 majutuskohta, toitlustamisvõimalus, tel 526 9020, 5345 6006

  * Lüllemäe Põhikool (6 km võistluskeskusest)

  https://www.karula.edu.ee/ Põrandamajutus 5 EUR/in. WC ja dušš. Telkimine tasuta. Broneerimine:

  jana.tiits@karula.edu.ee

  * Nakatu Turismitalu (11 km võistluskeskusest)

  www.nakatu.ee, Broneerimine: 55672032. Märgusõna „Orienteerujad“ (võimalik saada eripakkumus)

  * Kaikamäe Seltsimaja (15 km võistluskeskusest)

  https://www.facebook.com/kaikam2e/?fref=ts

  27 voodikohta (15 eur/in). Broneerimine: Lilian Freiberg 5172646, lilian@karula.com

  * Veetka talu (15 km võistluskeskusest)


  Põrandamajutus madratsitel (13 kohta) + majake kahele. Broneerimine: Kaspar Karjus, 55547545

  * Karula Rahvuspargi külastuskeskus (16 km võistluskeskusest)

  https://www.loodusegakoos.ee/.../rahvu.../karula-rahvuspark/1733

  31 voodikohta (15 EUR in/öö) Broneerimine: Merike Tsimmer, 5110658, merike.tsimmer@rmk.ee

  * Muud võimalused:

  https://www.visitvoru.ee/majutuskohad, https://visitvalgavalka.com/et/majutus/


  VÕISTLUSE KORRALDAJA - OK VÕRU

  Peakorraldaja: Andy Karjus, tel. 5110611, andy.karjus@gmail.com

  Rajameister: Sixten Sild (OK Võru)

  EOL volinik: Rein Zaitsev (OK Peko)


  INFO:

  * Võistluse kodulehekülg - http://www.okvoru.ee

  * 2020. a Eesti meistrivõistluste üldjuhend -

  http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2020/nr.2270_EestiMV_OJ_2020_yldjuhend_muudet_20.

  04.2020.pdf

  * Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglid -

  http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2020/EOLvoistlusreeglid_2020.pdf

  * Orienteerumisürituste korraldamise juhend koroonaviiruse leviku ajal -

  http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2020/Juhend_voistluste_korraldamine_koroona_mai2020

  .pdf

  Entry deadline

  1. 9/2/2020 10:00 AM

  Classes

  Class 1
  M14 6.00€ RentFee 1.00€
  M16 6.00€ RentFee 1.00€
  M18 6.00€ RentFee 1.00€
  M20 9.00€ RentFee 1.00€
  M21A 16.00€ RentFee 1.00€
  M21E 16.00€ RentFee 1.00€
  M35 16.00€ RentFee 1.00€
  M40 16.00€ RentFee 1.00€
  M45 16.00€ RentFee 1.00€
  M50 16.00€ RentFee 1.00€
  M55 16.00€ RentFee 1.00€
  M60 16.00€ RentFee 1.00€
  M65 10.00€ RentFee 1.00€
  M70 10.00€ RentFee 1.00€
  M75 10.00€ RentFee 1.00€
  M80 10.00€ RentFee 1.00€
  N14 6.00€ RentFee 1.00€
  N16 6.00€ RentFee 1.00€
  N18 6.00€ RentFee 1.00€
  N20 9.00€ RentFee 1.00€
  N21A 16.00€ RentFee 1.00€
  N21E 16.00€ RentFee 1.00€
  N35 16.00€ RentFee 1.00€
  N40 16.00€ RentFee 1.00€
  N45 16.00€ RentFee 1.00€
  N50 16.00€ RentFee 1.00€
  N55 16.00€ RentFee 1.00€
  N60 16.00€ RentFee 1.00€
  N65 10.00€ RentFee 1.00€
  N70 10.00€ RentFee 1.00€
  N75 10.00€ RentFee 1.00€
  N80 10.00€ RentFee 1.00€