60. Jüriööjooks

Viljandi

Saturday, April 20, 2019

Info

Location Viljandi
Sport Orienteerumine
Organiser JOKA
Contact kaarel.kallas[at]vilgym.edu.ee
Payments
 • SEB pank: EE901010220016401010 EEUHEE2X Orienteerumisklubi JOKA
Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe vahetuse. Võitjaks on esimesena määrustepäraselt lõpetanud võistkond. Start suletakse 30 minutit pärast põhiklassi võitnud võistkonna lõpetamist. Viis minutit pärast stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistlejatele (sh tühistatud võistkondade veel startimata liikmetele). Finiš suletakse kaks tundi pärast eelpool nimetatud võistlejate ühisstarti. Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega. Alla 14-aastastel (2005. a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab loa enne võistlusmaterjalide kättesaamist infotelki. EOL-i liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest. Võisteldakse kahel erineval võistlusrajal: põhirajal ja harrastajate rajal. Põhirada: Teatejooks 5-liikmelistele võistkondadele, kellest vähemalt kaks peavad olema naised. Kohustuslik jooksujärjestus on M-N-M-N-M. Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus. Joogipunkte rajal ei ole. Põhirajal peetakse arvestust järgmistes klassides: ● Põhiklass: kõik põhirajale registeerunud võistkonnad. ● Noored: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (sündinud 2001. a või hiljem). ● Veteranid: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220 aastat ja keegi ei tohi olla noorem kui 40 aastat (sündinud 1979. a või varem). Vanuste summa arvutatakse sünniaasta alusel. ● Eesti Sportlikum Ettevõte: esmakordselt peetakse eraldi arvestust firmadele. Koostöös Eesti Firmaspordi Liiduga selgitataks välja parim ettevõte. Firmasport lisab tulemused Eesti Sportlikuma Ettevõtte arvestusse www.firmasport.ee.

Map


  60. JÜRIÖÖ TEATEORIENTEERUMISE JUHEND

  20.04.2019 Viljandi lossimägedes


  Jüriööjooks on Eestis igal aastal jüripäeva paiku toimuv öine teateorienteerumisvõistlus. Võistkonna

  suuruseks on viis liiget, kellest kaks on naised, joostakse järjestuses mees-naine-mees-naine-mees.

  Põhiraja kõrval on võimalus osaleda ka lühemate distantsidega kolme vahetusega harrastajate rajal.

  Võistlusega mälestatakse 1343. aasta Jüriöö ülestõusu.


  AJAKAVA

  18.00 võistluskeskuse avamine, alustatakse võistlusmaterjalide jagamisega

  19.45 kogunemine rongkäiguks Viljandi Vabaduse platsil

  20.00 rongkäigu algus

  20.10 võistluse avamine

  20.45 teatevahetuse üleandmise demonstratsioon

  21.00 esimese vahetuse ühisstart võistluskeskuses

  22.30 eeldatav harrastajate klassi võitja finiš

  23.45 eeldatav põhiklassi võitja finiš

  00.00 eeldatav põhiklassi ja harrastajate klassi võitjate autasustamine

  00.15 eeldatav ühisstart kõigile veel startimata võistkonnaliikmetele

  01.00 eeldatav noorte, veteranide ja sportlikuma ettevõtte klassi võitjate autasustamine


  VÕISTLUSKESKUS

  Võistluskeskus asub Viljandi lauluväljakul.


  VÕISTLEMISE KORD

  Jüriööjooks on teatejooks, kus iga võistleja võib läbida vaid ühe vahetuse. Võitjaks on esimesena

  määrustepäraselt lõpetanud võistkond. Start suletakse 30 minutit pärast põhiklassi võitnud võistkonna

  lõpetamist. Viis minutit pärast stardi sulgemist antakse ühisstart kõigile veel startimata võistlejatele (sh

  tühistatud võistkondade veel startimata liikmetele). Finiš suletakse kaks tundi pärast eelpool nimetatud

  võistlejate ühisstarti.


  OSAVÕTJAD

  Võistlusest võivad osa võtta kõik orienteerumishuviliste ühendused piiramatu arvu võistkondadega. Alla

  14-aastastel (2005. a ja hiljem sündinud) noortel on osalemine lubatud lapsevanema või treeneri

  kirjalikul loal. Võistkonna esindaja esitab loa enne võistlusmaterjalide kättesaamist infotelki. EOL-i

  liikmesklubide võistkonnad koosnevad sama klubi liikmetest.


  JOOKSJATE PANK

  Jüriööjooksu korraldajad avasid jooksjate panga, kuhu saavad registreeruda kõik soovijad, kes

  tahaksid Jüriööjooksul osaleda ning omale tiimikaaslased leida. Võistkonda otsivad võistlejad saavad

  registreeruda SIIN. Võistkonna leidnud võistlejatel palume sellest korraldajaid teavitada!


  RAJAD JA KLASSID

  Võisteldakse kahel erineval võistlusrajal: põhirajal ja harrastajate rajal.

  Põhirada: Teatejooks 5-liikmelistele võistkondadele, kellest vähemalt kaks peavad olema naised.

  Kohustuslik jooksujärjestus on M-N-M-N-M. Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus. Joogipunkte

  rajal ei ole.

  Põhirajal peetakse arvestust järgmistes klassides:

  ? Põhiklass: kõik põhirajale registeerunud võistkonnad.

  ? Noored: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuse ülempiir on 18 aastat (sündinud 2001. a

  või hiljem).

  ? Veteranid: võistkonda kuuluvate sportlaste vanuste summa peab olema vähemalt 220

  aastat ja keegi ei tohi olla noorem kui 40 aastat (sündinud 1979. a või varem). Vanuste

  summa arvutatakse sünniaasta alusel.

  ? Eesti Sportlikum Ettevõte: esmakordselt peetakse eraldi arvestust firmadele. Koostöös

  Eesti Firmaspordi Liiduga selgitataks välja parim ettevõte. Firmasport lisab tulemused

  Eesti Sportlikuma Ettevõtte arvestusse www.firmasport.ee.

  Vahetus Eeldatav

  etapivõitja aeg

  I ca 30-35 min

  II ca 30-35 min

  III ca 30-35 min

  IV ca 30-35 min

  V ca 30-35 min


  Harrastajate rada: Teatejooks kolmeliikmelistele võistkondadele, kus sooline koosseis ei ole määratud.

  Harrastajate klassi esimene vahetus jookseb põhiklassiga sama rada, järgmised vahetused on

  lühemad. Kõikides vahetustes on kasutusel hajutus.


  Vahetus Eeldatav

  etapivõitja aeg

  I ca 35 min

  II ca 25 min

  III ca 25 min


  KAART JA MÕÕTKAVA

  Kaardi mõõtkava on 1:5000.

  Suur osa kaardist on valminud 2017. a, täiendavalt on kaardistatud Viljandi lossimägede lähiümbruse

  maastik 2018. a.


  MÄRKESÜSTEEM

  Kasutusel on SPORTident (SI) elektrooniline märkesüsteem. Iga võistleja vastutab märke tegemise

  eest ise. Kindlasti kontrollige eelnevalt oma SI-pulga numbrit registreerunud võistkondade nimekirjast

  ja andke muudatustest teada nii kiiresti kui võimalik. Võistkond võib kasutada ühte SI-d mitu korda

  võistluse jooksul (v.a järjestikused vahetused).


  AUS MÄNG

  Võistlusel osalemisega nõustuvad kõik osalejad võistluse juhendiga ning ausa mängu reeglitega. Ausa

  mängu reeglid keelavad ühtlasi ka osalejatel käia maastikul, kui/kus on kehtestatud keeluala ning uurida

  võistluse ajal ja võistluskeskuses vanu kaarte antud maastikust.


  OHUKOHAD

  Maastik on avatud liiklusele (autod, jalgrattad) ja jalakäijatele. Ettevaatust tänavate ületamisel ja

  munakividel-treppidel jooksmisel! Võistlejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise.


  RIIETUS JA JALANÕUD

  Korraldajad soovitavad kasutada hea haakuvusega jooksujalanõusid, kuid igasust tüüpi

  metallnaastudega jooksujalatsid on keelatud! Korraldajad kontrollivad metalli olemasolu

  jooksujalatsite talla maaga vahetult kokkupuutuvas osas enne stardikoridori sisenemist

  ja mittemäärustepärase jalanõudega starti ei lubata.


  TEATEVAHETUSE KORD

  Teatevahetuste üleandmine toimub võistluskeskuses.

  Teatevahetust ootavad võistlejad peavad sisenema stardialasse, mille käigus kontrollitakse ka nende

  SI-kaardi numbrit ja rinnanumbrit ning antakse korraldajate poolt määratud võistkondade liikmetele

  GPS-seadmed.

  Rajalt tulev võistleja ületab finišijoone, teeb SI-jaamas finišimärke ja annab oma võistluskaardi ära

  korraldajale. Seejärel jookseb võistleja teatevahetusala juurde ja saadab järgmise vahetuse võistleja

  rajale. Järgmise vahetuse võistleja liigub kaardiseina juurde, võtab sealt oma võistkonna numbriga

  markeeritud õige vahetuse kaardi ja jookseb edasi K-punkti. Finišeerunud ja vahetuse üle andnud

  võistleja liigub tulemuse saamiseks IT-telki, loeb SI-pulga pealt andmed maha ning saab oma tulemuste

  lehe.


  GPS-JÄLGIMINE

  GPS-seadmed määratakse 15 korraldajate poolt valitud võistkonnale.

  GPS-seadmete kasutamine on korraldajate poolt määratud võistkondadele kohustuslik.


  ESMAABI

  Võistluskeskuses asub meditsiinipunkt.


  MUU INFO

  Saun ja pesemine on Viljandi spordihoones. Täpsem info võistlusjuhendis.

  Parkimine on Viljandi kesklinnas tasuta.


  AUTASUSTAMINE

  Rändauhinna “Kalevipoeg kivi viskamas” saab aastaks enda valdusesse põhiklassi võitjavõistkond.

  Võitnud võistkonna liikmeid autasustatakse rändauhinna väikese koopiaga. Juhul, kui võidab välisriigi

  võistkond, jääb rändauhind järgmise Jüriöö teateorienteerumise jooksuni hoiule Eestimaa Spordiliitu

  Jõud. Autasustatakse põhiklassi, noorte, veteranide, harrastajate ning Eesti Edukama Ettevõtte

  arvestuses esimest kolme võistkonda. Eriauhindadega autasustatakse põhiraja iga etapi esimest

  lõpetajat. Lisaauhind on välja pandud ka parimale Viljandimaa võistkonnale.


  REGISTREERIMINE

  Registreerimine toimub keskkonnas https://osport.ee/ kuni 15. aprillini (k.a).

  Registreerimine loetakse teostatuks registreerimise ja osavõtumaksu laekumisega.

  Võistkonna nimeline koosseis, SI-numbrid või rendisoov ja vahetuste järjekord tuleb

  registreerimiskeskkonnas määrata hiljemalt reedeks, 19. aprilliks, kell 17.00ks. Nimelisel

  registreerimisel on kohustuslik märkida võistlejate sünniaastad. SI-pulga rentimise hind on 2 €.


  OSAVÕTUTASU

  Klass Kuni 31. märtsini 2019 (k.a) Kuni 15. aprillini 2019 (k.a)

  Põhiklass ja veteranid 70 €/võistkond 85 €/võistkond

  Eesti Sportlikum Ettevõte 70 €/võistkond 85 €/võistkond

  Noored 30 €/võistkond 40 €/võistkond

  Harrastajad 40 €/võistkond 55 €/võistkond

  Osavõtumaks tasuda Osport keskkonnas pangalingiga.


  KAEBUSED JA PROTESTID

  Kaebused tuleb esitada kirjalikult võistluse infotelki nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 15 minutit

  pärast viimase lõpetaja tulemuse avaldamist. Korraldaja vaatab kaebuse läbi ning teatab otsuse

  viivitamatult kaebuse esitajale. Proteste on võimalik esitada ka korraldajate otsuste peale. Protest tuleb

  esitada kirjalikult EOL-i volinikule või žürii liikmele nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks tund

  pärast kaebuse otsuse teatavaks tegemist korraldajate poolt. Kaebuste ja protestide esitamine on

  tasuta.


  VÕISTLUSINFO

  Täpsem võistlusinfo avaldatakse võistluse kodulehel võistlusnädala alguses.


  KONTAKT

  Lisainfo ilmub jooksvalt korraldaja kodulehel: http://www.joka.ee


  KORRALDAJAD

  Eestimaa Spordiliit Jõud, Eesti Orienteerumisliit, Orienteerumisklubi JOKA, Orienteerumisklubi Lehola

  ? Peakorraldaja: Kaarel Kallas

  ? Rajameister: Priit Poopuu

  ? Ajavõtt: Johannes Ehala

  ? EOL volinik: Leho Haldna

  Entry deadline

  1. 4/1/2019 12:00 AM
  2. 4/16/2019 12:00 AM

  Classes

  Class 1 2
  ETTEVÕTE 70.00€ RentFee 2.00€ 85.00€ RentFee 2.00€
  HARRASTUS 40.00€ RentFee 2.00€ 55.00€ RentFee 2.00€
  NOORED 30.00€ RentFee 2.00€ 40.00€ RentFee 2.00€ 2001 …
  PÕHIKLASS 70.00€ RentFee 2.00€ 85.00€ RentFee 2.00€
  VETERANID 70.00€ RentFee 2.00€ 85.00€ RentFee 2.00€ … 1979