osport.ee

Osport.ee pakub veebiteenuseid spordivõistluste lihtsustamiseks. Oluline, online ja mitte ainult orienteerumise jaoks!

Osport.ee
2012 aasta kevadel on tehtud osport.ee keskonda üle 50 täienduse ja paranduse. Muudatused on tehtud lihtsustamaks turvalist registreerumist võistlustele.
Head kasutamist soovides,
Tarmo Klaar

Osport.ee'd haldab OÜ Tak R&D . Küsimused teenuste kohta on teretulnud aadressile tugi [a] osport.ee. Küsimused võistluste ja registreerimiste kohta palume saata otse korradajatele.

Contact

OÜ Tak R&D, Tamme tee 10/1, Kulna küla, Estonia 76613
tugi [a] osport.ee


Used technologies and services:

ASP.NET jQuery Microsoft WebsiteSpart

2015.01 /26. oktoober 2016. a. 3:33:54